Historien fra begyndelsen

Den spæde start af spejderhytten i Brede Å Dal skal findes tilbage i 1967 hvor der var en aktiv spejderleder og tropsfører i Tønder ved navn Flemming Birkvad.

 

Han ønskede en stor spejderlejr til Tønder området hvor han var kolonnechef – under grænsedivisionen. Grænsedivisionen blev ledet af Jens Schmidt, Nordborg.

 

Jens Schmidt gav sin tilladelse til at afholde en divisionsturnering i Marsklandet. Martin Quist, Løgumkloster, Erwin Petersen, Løgumkloster og Flemming Birkvad, Tønder, iværksatte en undersøgelse for at finde det bedst egnede sted til en lejr for 2-300 spejdere.

 

Valget faldt på et tørt beliggende område i Brede Å Dalen, som havde alle herlighedsværdierne; nemlig vand, skov, og mark. Afstanden til kolonnens spejder byer var også ideel. Spejderne kunne nå området med én dags cykling.

Man indgik derfor en lejekontrakt med arealets ejere, for en 10 dages periode i sommeren 1967.

Divisionsturneringen var vellykket. En god oplevelse for alle implicerede, området blev afleveret til udlejer i ordentlig stand.

 

Flemming Birkvad havde under afviklingen af turneringen fået den tanke, at området ville være ideelt som fast sted for kolonnens spejdere.

 

Den tanke faldt i god jord hos de øvrige og Flemming Birkvad indledte samtaler med ejeren af jorden hvor nu spejderhytten ligger (dengang ca. 1,5 hektar)

Forhandlingerne blev afsluttet med succes, idet der blev lavet skøde på området for kr. 1,00 i 1969.

 

I 1971 fik man tilbudt en gammel barak der havde tjent som fængsel i Renbæk Statsfængsel. Den blev aftalt flyttet til ”Brede Å Dal” som stedet var blevet døbt.

 

Dette skete i løbet af det næste år ved hjælp af spejdere og forældre fra hele området. Forældrene lagde især køretøjer til for at transportere gods og spejdere. Et kuriosum er at der i 1972 var olie-krise med kørselsforbud for privatbiler. Dette løstes ved at rutebilejer Hans Jørgen Fischer i weekends kørte spejderne til og fra arbejdsstederne med sine busser.

 

I 1972 fik Flemming Birkvad byggetilladelse for barakken ved at indsende et fotografi (Mogens Gabs) af den barak som skulle genopføres.


Under Erwin Petersens ledelse blev brædder og tømmer fra Renbæk samlet til en spejderhytte. Der måtte laves helt nye spær. Fundamenter og el-arbejde samt vand blev udført af professionelle. Byggetiden var ca. 1 år. I 1974 kunne den gamle del af den nuværende hytte indvies.

 

Overnattende spejdere måtte nøjes med rullemadrasser på gulvet.


Først i 1984 blev hytten udvidet til nuværende størrelse.

 

Dette skete på foranledning, Erwin Petersen, H.J. Christensen, Skærbæk og Ole Isaksen, Løgumkloster.

 

Man anvendte hovedsageligt professionel arbejdskraft, finansieret af Spejderfonden samt støttemidler fra banker og private. Der blev tillige optaget kreditforeningslån.


I 1987 blev forhandlingerne indledt om tilkøb af en tidligere grusgrav samt en tilgrænsende mark.

 

Efter tingbogen forelå i 1993 så et samlet areal på 8,50 ha, hvilket er den arealstørrelse som den selvejende institution ” Brede Å Dal” ejer i dag.

 

I forbindelse med tinglysning af vejret på stisystemer i selve Brede Å Dalen er der fra institutionens side givet færdsels ret til det offentlige på institutionens jord således at stisystemer mv. er tilgængelige fra landevejen ved ”Brede Å Dal” hytte. Det er tillige givet offentligt ret til benyttelse af parkeringsplads ved institutionens hytte.


I januar 2007 er planlægning og arbejdet med renoveringsprojektet så fremskreden at ansøgninger om støtte til fonde mv. kan sendes i starten af 2. kvartal 2007.

 

Selve renoveringsarbejdet påbegyndes i 2007 og forventes afsluttet medio 2008.

 

  (nærværende historiske rids vil blive udbygget i takt med projektet gennemførelse, herunder også til brug for eftertiden)

 

Februar 2007, Bestyrelsen for Den Selvejende Institution ” Brede Å Dal”